Nieuws en agenda

Van Antroposofisch Therapeuticum Leiden naar

Praktijk Hortus

Met de overgang van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden naar de huisartsenpraktijk Hortus verdwijnt de ruimte om therapieën te huisvesten. Het merendeel van de therapeuten zal daarom vanaf 2023 op een andere locatie verder werken, namelijk op de Schelpenkade 40, in het pand van de Lemniscaat.

Wilt u op de hoogte blijven van het initiatief van de therapeuten

 op de Schelpenkade? Geef u dan op voor de

mailinglijst via:

antroposofischezorgleiden@gmail.com

In de laatste nieuwsbrief ‘Oud en Nieuw’ van het ATL/de VOAG staat alle informatie over dit initiatief.

 

 

 

KORT VERSLAG EXTRA ALV,  gehouden op dinsdag 22 november 2022.

 

Aanwezig: Adri Staats, Rob van Iterson, Lida Jansen bestuurslid, Dick Langbroek penningmeester.

 Opening.

 Toelichting door bestuur

 Discussie.

Vraag: wat is het criterium voor antroposofische zorg?

Antw: opleiding in antroposofische therapie en wat de therapeut zelf aangeeft.

 Vraag: wordt de Voag opgeheven? Antwoord  nee, blijft voortbestaan zolang er middelen zijn om doel te realiseren.

 Vraag: hoeveel geld is er nu nog beschikbaar?

Antw: eind van dit jaar, na betaling kosten laatste Nieuwsbrief, resteert voor Voag ca € 5.000 en voor solidariteitsfonds ca € 39.000

 Vraag: kan geld van Voag naar Antroposana?
Antwoord  nee is niet regio Leiden. Het geld zal worden besteed aan de instandhouding van de Voag, resterende middelen worden aan het solidariteitsfonds overgedragen.

 Vraag: wat gebeurt er met het geld van het solidariteitsfonds?

Antwoord: dat geld wordt besteed aan patiënten en antroposofich therapeuten in de regio Leiden die zelf onvoldoende middelen hebben om antroposofische zorg te betalen

 

Bespreking voorgenomen besluiten

  1. Besluit om VOAG los te koppelen van de huisartsenprakrijk ATL/De Hortus.
  2. Besluit tot aangepaste doelstelling van de vereniging:
    ondersteunen van therapeuten die antroposofische zorg leveren in de regio Leiden en hun patiënten.
  3. Besluit om de resterende middelen te gebruiken voor ondersteuning van de Therapeuten die antroposofische zorg verlenen in de regio Leiden en hun patiënten. Indien dit doel niet meer aan de orde is en er een bedrag resteert, wordt dit geschonken aan de Stichting Uiterste Noden te Leiden en de Voedselbank Leiden voor elk 50%.
  4. Besluit om vanaf 1 januari 2023 geen contributie meer te heffen.
  5. Besluit om vanaf 1 januari 2023 geen nieuwe leden meer op te nemen.

 

Alle besluiten akkoord , ook door 6 leden die dat vooraf via mail kenbaar maakten, met toevoeging bij punt 3: indien rond de Lemniscaat een vereniging met nagenoeg gelijke doelstelling ontstaat zal worden onderzocht of samengaan mogelijk is.

Rondvraag: cadeau afscheid Bart en Harco. Suggesties: boekje met artikelen uit Nieuwsbrief, flowschalen voor in de tuin.

 

Afsluiting.