Wat is en doet de VOAG en het Solidariteitsfonds?

Beste patiënt van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden, (ATL).

Het gezondheidscentrum  ATL is een bijzondere praktijk. Naast reguliere huisartsenzorg is er ook de mogelijkheid gebruik te maken van specifieke antroposofische zorg en therapieën. Veel mensen die aangesloten zijn bij deze praktijk zijn dat dan ook vanwege dit specifieke karakter.
De praktijk heeft ook een patiëntenvereniging die informatie verzorgt over de praktijk door middel van lezingen en een nieuwsbrief; ook draagt de vereniging waar nodig bij aan de kosten van initiatieven om de specifieke zorg op een goed niveau te houden.

Onderdeel van de vereniging is het solidariteitsfonds, waarmee we het mogelijk maken om therapieën te vergoeden voor patiënten die minder draagkrachtig zijn

De vereniging bestaat tot nu toe uit leden, die als lid kenbaar zijn doordat zij de jaarlijkse bijdrage hebben betaald.
Gezien de onlangs ingevoerde nieuwe regels ten aanzien van de privacy, de AVG, is het voor de vereniging niet mogelijk om haar leden te kennen. Om dat wel te doen moeten wij gebruik maken van de gegevens van u die zijn geadministreerd binnen de huisartsenpraktijk, en dat is vanwege de privacy wetgeving niet toegestaan.

Daarom gaan wij in 2021 een eigen ledenbestand aanleggen, en dat kan alleen wanneer u zich bij ons aanmeldt, met een mailbericht waarin uw volledige naam, adres, woonplaats zijn aangegeven. Desgewenst kunt u zich ook schriftelijk aanmelden als lid.

Indien u zich bij ons aanmeldt als lid, ontvangt u twee maal per jaar onze Nieuwsbrief, uitnodigingen voor lezingen, kunt u indien van toepassing gebruik maken van het kinderspreekuur en kunt u een beroep doen op het Solidariteitsfonds.
Ook ontvangt u dan eens per jaar een verzoek om de jaarlijkse bijdrage over te maken.

De Nieuwsbrieven publiceren we ook op onze website, zodat ook niet-leden kennis kunnen nemen van de inhoud.

De patiëntenvereniging van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden, de VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde), wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen van de patiënten van het ATL, door u dus.

Dick Langbroek, penningmeester

Ter herinnering: wat is en doet de VOAG ook alweer?

Patiëntenvereniging VOAG en Solidariteitsfonds

De Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde (VOAG) heeft als doel de antroposofische geneeskunde zo breed mogelijk te ondersteunen en is een vereniging ván patiënten vóór patiënten van het ATL. De VOAG gebruikt haar lidmaatschapsgelden voor diverse initiatieven, zoals de informatieavonden en informatiepakketten voor nieuwe patiënten, de Nieuwsbrief, boeken en tijdschriften voor de wachtkamer, een bijdrage aan inrichting of instandhouding van de ATL panden en cursussen voor de patiënten. Verder vindt de VOAG het belangrijk een bijdrage te leveren aan ons antroposofisch kinderspreekuur, waar veel ouders met hun kinderen gebruik van maken. Lidmaatschap van de VOAG maakt het mogelijk om een beroep te doen op het Solidariteitsfonds. Daarnaast kunnen VOAG leden gratis gebruik maken van dieetadviezen bij het kinderspreekuur.

Men is lid wanneer men door de betaling van de jaarlijkse contributie dit als zodanig te kennen geeft. Het solidariteitsfonds maakt het mogelijk dat iedereen een antroposofische therapie kan ontvangen die door de artsen zinvol wordt geacht, ook als de patiënt minder draagkrachtig of niet voldoende verzekerd is. Iedere patiënt die lid is van de VOAG kan bij zijn of haar therapeut een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten van therapie. Zo maken we het met elkaar mogelijk dat ieder van ons in gezondheid een stap voorwaarts kan maken. Verschillende therapieën zijn het afgelopen jaar gesteund door het Solidariteitsfonds, waaronder  kunstzinnige therapie, mindfulness, muziektherapie, spraaktherapie, antroposofische gesprekstherapie, euritmie.